• Hotline:1900 7296
    Hotline kỹ thuật:
  • Địa chỉ:115-117 Đào Duy Anh - Phường 9 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
  • EnglishVietnamese
Rate this post

Tập trung bồi dưỡng phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo CT GDPT mới

Ngày 25/11, Ban quản lý Chương trình ETEP đã tổ chức khai mạc hội thảo – tập huấn (phía Nam) cho giảng viên sư phạm chủ chốt để hướng dẫn giáo viên cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp trong bồi dưỡng các modul 2, 3, 4 về chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ tới dự chương trình.

Hội thảo – tập huấn kéo dài 3 ngày (từ 25/11 đến hết 27/11) có sự tham gia của đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT; đại diện các trường đại học sư phạm chủ chốt và Học viện Quản lý giáo dục tham gia chương trình ETEP; lãnh đạo và cán bộ Sở GDĐT của 19 tỉnh thành phía Nam.

Hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên cốt cán THCS, THPT

Theo báo cáo tiến độ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV/CBQLGD) để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT) của Ban quản lý chương trình ETEP, trong năm 2019 đã có hơn 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán các cấp học đã hoàn thành bồi dưỡng modul 1 về “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018”; gần 4.000 CBQLGD cốt cán hoàn thành bồi dưỡng về “Quản trị dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học, THCS, THPT” (modul 1).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo – tập huấn

Để thực hiện việc dạy học theo CT GDPT mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, 100% giáo viên đại trà dạy lớp 1 cũng đã tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình. Công tác bồi dưỡng modul 1 cho giáo viên đại trà các cấp học/lớp học còn lại sau đó được các Sở GDĐT phối hợp với trường đại học sư phạm tham gia ETEP tiếp tục triển khai.

Tính đến ngày 15/11/2020, toàn quốc có 305.136 giáo viên phổ thông (GVPT) các cấp (đạt 36,9% số GVPT) và 14.143 CBQLCSGDPT (đạt 20,2% số CBQLCSGDPT) đã tham gia học trực tuyến modul 1. Một số Sở GDĐT có số lượng giáo viên hoàn thành modul 1 rất cao (trên 80%) như Phú Thọ, Bến Tre, Lai Châu, Thái Nguyên…

Thực hiện kế hoạch năm 2020 bồi dưỡng modul 2 và 3 cho GV/CBQLGD, thời gian vừa qua, chương trình ETEP đã  tổ chức nhiều khoá tập huấn cho đội ngũ cốt cán.

Tính đến ngày 16/11/2020, có 15.066 giáo viên THCS, THPT cốt cán đã được bồi dưỡng modul 2 về “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”, đạt 103% so với kế hoạch. 100% CBQLGD cốt cán của 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT (4.000 người) được bồi dưỡng modul 2 về “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học/THCS/THPT”.

Đối với modul 3 về “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” cho giáo viên và “Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” cho CBQLGD, các trường đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia ETEP đang tích cực triển khai. Theo kế hoạch, trong tháng 11 này việc tập huấn cho giáo viên cốt cán sẽ hoàn thành và trước 31/12/2020 hoàn thành cho CBQLGD cốt cán.

Hiện nay, một số địa phương có đội ngũ cốt cán hoàn thành bồi dưỡng modul 2, 3, đang tích cực tổ chức tập huấn cho GV/CBQLGD đại trà.

Đổi mới không thể thành công nếu giáo viên vẫn dạy theo cách cũ

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên trong triển khai CT GDPT mới. Chương trình 2018 có sự thay đổi căn bản, toàn diện từ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục… so với chương trình hiện hành. Do đó, việc tập huấn, bồi dưỡng giúp giáo viên hiểu rõ về chương trình mới, biết cách tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình đạt hiệu quả, là vô cùng quan trọng. Đây là đội ngũ trực tiếp tạo ra sản phẩm giáo dục, có vai trò quyết định đến thành công trong triển khai chương trình.

Thời gian vừa qua, các trường tiểu học đã tổ chức dạy học lớp 1 theo chương trình mới. Qua báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện của các địa phương và thực tế kiểm tra cho thấy cơ bản giáo viên lớp 1 đã tiếp cận được yêu cầu đổi mới. “Đó là thành công bước đầu của công tác tập huấn modul 1 Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018 cho giáo viên”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói. Thứ trưởng đề nghị các Sở GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trường đại học tham gia ETEP để tập huấn kỹ lưỡng, chất lượng, hiệu quả cho giáo viên đại trà các cấp/các lớp học về modul này.

Đại biểu dự hội nghị – tập huấn

Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết, khi thực hiện CT GDPT mới nhưng nếu giáo viên vẫn dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo phương pháp cũ, thì đổi mới không thể đạt hiệu quả. Xác định tầm quan trọng của vấn đề này, nhiều năm qua, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt chuyên môn… Trong số đó, công văn 4612 (năm 2017) hướng dẫn cụ thể các nhà trường thực hiện chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh từ năm học 2017-2018. Với sự chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kỹ càng từ Bộ, Sở, nhiều nhà trường đã thực hiện hiệu quả các nội dung của công văn 4612. Qua đó giúp giáo viên, cán bộ quản lý làm quen với CT GDPT mới ngay từ khi thực hiện chương trình hiện hành.

Từ năm học 2020-2021 việc dạy học theo CT GDPT 2018 đã bắt đầu ở lớp 1 và các năm sau cuốn chiếu thực hiện cho các lớp trên. Việc bồi dưỡng bài bản, khoa học, cho tất cả giáo viên về thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của CT mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ do đó yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, chương trình ETEP, các Sở GDĐT, trường đại học tham gia ETEP tập trung thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo chất lượng, tiến độ tập huấn modul 2, 3 cho giáo viên từ cốt cán đến đại trà.

Lãnh đạo Bộ GDĐT đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng cho CBQLGD đối với các nội dung về quản trị nhân sự, tài chính, quản trị cơ sở vật chất nhà trường. Đây là 3 modul rất quan trọng, nếu nhà quản lý không nắm chắc và thực hiện tốt thì có thể trở thành lực cản đối với việc đổi mới giáo dục phổ thông.

Phối hợp chặt chẽ giữa Sở GDĐT và các trường sư phạm

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng GV/CBQLGD, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, đặc biệt là các Sở GDĐT và trường đại học tham gia chương trình ETEP. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các Sở GDĐT khi bố trí GV/CBQLGD tham gia tập huấn cốt cán phải lựa chọn đúng người, đúng đối tượng, đủ về số lượng và cơ cấu môn học để sau đó đội ngũ cốt cán có thể hỗ trợ phát triển thường xuyên cho đồng nghiệp tại địa phương. GV/CBQLGD cốt cán tham gia bồi dưỡng modul 2, 3, theo đó phải là người đã hoàn thành modul 1, để đảm bảo tính liên thông, hiệu quả của chương trình bồi dưỡng.

Để triển khai bồi dưỡng đại trà, Sở GDĐT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để phối hợp với đơn vị cung cấp hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) cung cấp tài khoản cho GV/CBQLGD.  “Nếu địa phương có đủ điều kiện thì cấp tài khoản ngay cho 100 % giáo viên tham gia bồi dưỡng trực tuyến. Nếu chưa đủ điều kiện thì ít nhất phải đảm bảo cho tất cả giáo viên dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6 được ưu tiên bồi dưỡng qua LMS”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Việc phân công GV/CBQLGD cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp phát triển thường xuyên; quản lý, giám sát chất lượng bồi dưỡng đại trà… cũng được lãnh đạo Bộ GDĐT lưu ý Sở GDĐT thực hiện khoa học, bài bản, hiệu quả. Các Sở GDĐT đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với trường đại học để cấp chứng chỉ cho giáo viên đạt tiêu chuẩn của khoá bồi dưỡng nhằm đảm bảo quyền lợi của các thầy cô. Theo quy định hiện nay, GV/CBQLGD được cấp chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng mới được công nhận là đủ năng lực tham gia giảng dạy CT GDPT mới.

Trường đại học tham gia ETEP theo đó cũng cần chủ động phối hợp với Sở GDĐT các tỉnh để tổ chức tập huấn hiệu quả cho GV/CBQLGD cốt cán và đại trà. Trường phân công giảng viên kết nối chặt chẽ, hướng dẫn đội ngũ cốt cán triển khai kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trên hệ thống LMS và các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại trường/cụm trường. Quá trình bồi dưỡng, trường đại học nghiên cứu ý kiến góp ý của học viên về tài liệu tập huấn để có những điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết) nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả của công tác này.

Về phía Bộ GDĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, tới đây sẽ ban hành kế hoạch “dài hơi” về bồi dưỡng GV/CBQLGD từ năm 2021, để các địa phương, nhà trường chủ động, thực hiện hiệu quả.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến toàn quốc

TP.HCM

1900 7296

HÀ NỘI

0396.323.531

ĐÀ NẴNG

0975 58 0386

Video

Top 5 máy chiếu Vivitek xem Euro 2024

EURO 2024 là bữa tiệc bóng đá được mong đợi nhất ở mùa hè này, với các trận ...

Công ty AIKYO tặng màn hình cho Trường phổ...

Công ty AIKYO tặng màn hình cho Trường phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP Hồ Chí Minh ...

AIKYO VIệt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Điện...

AIKYO VIệt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Điện Biên Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm ...

LTG trình bày tham luận Chuyển đổi số tại...

LTG trình bày tham luận Chuyển đổi số tại Trường ĐH An ninh Nhân dân Sáng 18-1-2024, tại ...

1900 7296