• Hotline:0975 580 386
    Hotline kỹ thuật:
  • Địa chỉ:115-117 Đào Duy Anh - Phường 9 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
  • EnglishVietnamese

Kết quả bảo hành

Điền số serie sản phẩm tại đây

Kết quả

Khách hàng

CTY SUN EDU

Model

PA810M

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY PUPPY

Model

F18

Số seri

Ngày

15/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

15/09/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY INVERSTIP

Model

F18

Số seri

Ngày

21/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

21/09/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG

Model

PA800M

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY GIA HÒA

Model

ATV-UHD55L

Số seri

Ngày

17/12/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

17/12/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY ANGELKIDS

Model

PA350E

Số seri

Ngày

09/12/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

09/12/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY SƠN QUẢNG

Model

PA550L

Số seri

Ngày

09/12/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

09/12/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY THIỀN SINH THÁI

Model

AID-UHD65E

Số seri

Ngày

04/10/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

04/10/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY ANNYSOF

Model

MW596ST

Số seri

Ngày

20/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

20/09/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

MẦM NON THIÊN THẦN

Model

AID-UHD65E

Số seri

Ngày

08/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

08/09/2024

Ghi chú

Khách hàng

MR HIẾU

Model

ATV-UHD65L

Số seri

Ngày

10/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

10/09/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY MẶT TRỜI VIỆT

Model

BW572

Số seri

Ngày

10/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

10/09/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY AIDESIGN GROUP

Model

DH856

Số seri

Ngày

31/08/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

31/08/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY PHƯƠNG KHOA

Model

MX595ST

Số seri

Ngày

01/09/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/09/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY AIDESIGN GROUP

Model

BW572

Số seri

Ngày

31/08/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

31/08/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

MR HIẾU

Model

ATV-UHD55L

Số seri

Ngày

18/08/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

18/08/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY TCT

Model

MW596ST

Số seri

Ngày

04/08/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

04/08/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VIỄN THÔNG Á CHÂU

Model

M2E

Số seri

Ngày

29/07/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

29/07/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước),bảo hành 06 tháng cho pin lưu điện

Khách hàng

CTY GU DESGIN

Model

BW572

Số seri

Ngày

01/08/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/08/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY LÊ HUY

Model

M2

Số seri

Ngày

07/04/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

07/04/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NAM TRẠNG

Model

PA503XB

Số seri

Ngày

29/03/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

29/03/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY NGUYỄN LÂM

Model

A2300

Số seri

Ngày

04/03/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

04/03/2024

Ghi chú

Khách hàng

CTY MẶT TRỜI VIỆT

Model

DH278

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY DOTNET

Model

PA503SB

Số seri

Ngày

07/03/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

07/03/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY MAJOB

Model

DX283ST

Số seri

Ngày

08/03/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

08/03/2024

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THANH TÂN

Model

RJ2000L SILVER

Số seri

Ngày

19/01/2022

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

19/01/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY NUTRIMAP

Model

P5

Số seri

Ngày

23/12/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

23/12/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY UNI

Model

AMF85

Số seri

Ngày

07/07/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

07/07/2022

Ghi chú

Khách hàng

CTY SUỐI HOA

Model

DS272

Số seri

Ngày

01/07/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/07/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY SAO VIỆT

Model

M2E

Số seri

Ngày

18/06/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

18/06/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước),06 tháng cho pin lưu điện

Khách hàng

CTY ZAMACO

Model

M2E

Số seri

Ngày

10/06/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

10/06/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước),06 tháng cho pin lưu điện

Khách hàng

CTY KỶ NGUYÊN VIỆT

Model

M2E

Số seri

Ngày

07/06/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

07/06/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY KỶ NGUYÊN VIỆT

Model

Q38BK

Số seri

Ngày

05/05/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

05/05/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước),06 tháng cho pin lưu điện

Khách hàng

CTY TIẾN LỘC PHÁT

Model

DH268

Số seri

Ngày

07/05/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

07/05/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VIỆT NHẬT

Model

RJ2300-A

Số seri

Ngày

21/05/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

21/05/2023

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY MẶT TRỜI VIỆT

Model

PX748-4K

Số seri

Ngày

07/04/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

07/04/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY BÁCH VIỆT

Model

RJ2300-A

Số seri

Ngày

05/04/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

05/04/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY NUTRIMAP

Model

5000TIDC

Số seri

Ngày

01/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY ALIM

Model

IFACE 302 AIKYO

Số seri

Ngày

03/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

03/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY TRỰC QUAN

Model

RJ3500

Số seri

Ngày

05/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

05/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY ĐIỆN MÁY SG

Model

RJ1200

Số seri

Ngày

01/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY NUTRIMAP

Model

5000TIDC

Số seri

Ngày

01/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY ALIM

Model

IFACE 302 AIKYO

Số seri

Ngày

03/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

03/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY TRỰC QUAN

Model

RJ3500

Số seri

Ngày

05/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

05/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

CTY ĐIỆN MÁY SG

Model

RJ1200

Số seri

Ngày

01/03/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

01/03/2023

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY CƠN BÃO SỐ

Model

HK2200

Số seri

Ngày

25/01/2021

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

25/01/2023

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước).

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY MẶT TRỜI VIỆT

Model

BW566

Số seri

Ngày

09/12/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

09/12/2022

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước).

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

HÀNG TẶNG SK MCC

Model

RJ3000L BLACK

Số seri

Ngày

03/12/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

0

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY MẶT TRỜI VIỆT

Model

PA503W

Số seri

Ngày

26/11/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

26/11/2022

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước).

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY EBS

Model

T8

Số seri

Ngày

04/11/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

04/11/2022

Ghi chú

Số Key

Khách hàng

CTY IPL

Model

T8

Số seri

Ngày

04/11/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

04/11/2022

Ghi chú

Số Key

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY DUY ANH

Model

DW832

Số seri

Ngày

30/09/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

30/09/2022

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước).

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY TCT

Model

PG703W

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY PHAN LÊ VINA

Model

Số seri

Ngày

05/08/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

03

Hạn bảo hành

05/11/2020

Ghi chú

Bảo hành 03 tháng cho thay bóng đèn và kính lọc màu

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CÔNG TY HOÀNG TÂM

Model

Số seri

Ngày

29/05/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

CÀI PHẦN MỀM SỐ KEY

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CÔNG TY HOÀNG TÂM

Model

Số seri

Ngày

29/05/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

CÀI PHẦN MỀM SỐ KEY

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CÔNG TY HOÀNG TÂM

Model

Số seri

Ngày

29/05/2020

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

CÀI PHẦN MỀM

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

05/12/2019

Thời gian bảo hành (tháng)

18

Hạn bảo hành

05/06/2021

Ghi chú

SỐ KEY

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CÔNG TY ĐỨC PHÁP

Model

Q3PLUS

Số seri

Ngày

15/11/2019

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

15/11/2021

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước). Bảo hành 06 tháng cho pin lưu điện trong máy.

Khách hàng

CÔNG TY ĐỨC PHÁP

Model

Q38

Số seri

Ngày

15/11/2019

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

15/11/2021

Ghi chú

Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước). Bảo hành 06 tháng cho pin lưu điện trong máy.

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CÔNG TY VIỆT CHÍNH

Model

RJ3000L

Số seri

Ngày

31/07/2019

Thời gian bảo hành (tháng)

18

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY NGUYỄN ĐỨC

Model

PA502SP

Số seri

Ngày

20/12/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

MAI ANH

Khách hàng

CTY ĐỨC PHÁP

Model

DH3331

Số seri

Ngày

20/12/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

MAI ANH

Khách hàng

ANH CHƯƠNG

Model

PA502X

Số seri

Ngày

5/11/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước.

Khách hàng

CTY IN 3D

Model

H1185

Số seri

Ngày

26/9/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước.

Khách hàng

CTY VMC

Model

PA502X

Số seri

Ngày

31/8/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

LIÊM

Khách hàng

CTY VMC

Model

PA502S

Số seri

Ngày

28/6/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

LIÊM

Khách hàng

CTY HITEK

Model

C36i

Số seri

Ngày

29/06/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY VMC

Model

D5010-WNL

Số seri

Ngày

05/10/2018

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

LIÊM

Khách hàng

CTY 3D MAKER

Model

H1186

Số seri

Ngày

20/10/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

3

Hạn bảo hành

Ghi chú

LINH KIỆN

Khách hàng

CÔNG TY ĐẠI TRÍ VIỆT

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/09/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

ĐỘ NÉT CAO

Model

KÍNH 3D VIEW

Số seri

Ngày

02/08/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

2 cái

Khách hàng

ĐỘ NÉT CAO

Model

KÍNH 3D VIEW

Số seri

Ngày

04/08/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

3

Hạn bảo hành

Ghi chú

3 cái

Khách hàng

VNPC

Model

PJD515

Số seri

Ngày

24/06/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

NGUYỄN AN KHANG

Model

PJD5555LW

Số seri

Ngày

15/06/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Khách lẻ - Anh An

Model

BÓNG ĐÈN H1185

Số seri

Ngày

17/06/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

3

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 3 THÁNG

Khách hàng

THIỀU QUANG

Model

QUMI 6

Số seri

Ngày

25/05/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Trung tâm điều hành vận tải

Model

Màn chiếu 3 chân

Số seri

Ngày

18/05/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 12 tháng

Khách hàng

ĐỘ NÉT CAO

Model

H1188

Số seri

Ngày

20/05/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

MGT

Model

PJD155SV

Số seri

Ngày

18/05/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

GIÁ SỐ 1

Model

PJD5155L

Số seri

Ngày

05/05/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

MGT

Model

PJD5555W

Số seri

Ngày

05/05/2016

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Model

PJD5155L

Số seri

Ngày

04/08/2015

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY HÀ UY

Model

PJD5134V

Số seri

Ngày

12/06/2015

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

SEN HỒ

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

20/01/2015

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

Model

Số seri

Ngày

Thời gian bảo hành (tháng)

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY SAI GÒN TELL

Model

PJD6683WS

Số seri

Ngày

25/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY KIM LỘC PHÁT

Model

AVER_VP1

Số seri

Ngày

21/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THẾ KỶ

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

13/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐẠI DŨNG

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

13/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NHẬT TRÍ

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

13/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY HẢI MINH

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

07/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD5533W

Số seri

Ngày

07/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ADC

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

07/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY F5

Model

PJD5533W

Số seri

Ngày

13/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

01/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TIN HỌC GIA LAI

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

01/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TÂN HỮU HOA

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

01/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TÂN HỮU HOA

Model

GIATREO

Số seri

Ngày

01/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NHẬT TRÍ

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

01/10/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SK

Model

PL-50

Số seri

Ngày

25/09/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TNHH ĐẠI HÙNG ANH

Model

PL-50

Số seri

Ngày

15/09/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THÁC MƠ

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

15/09/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TIN HỌC NANO

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

03/09/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TIN HỌC NANO

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

03/09/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TNHH MTV VI TÍNH ĐiỆN TỬ PHÚ AN

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

03/09/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NGÔI SAO SÀI GÒN

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

25/08/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NHỰT PHƯỚC

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

11/08/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NHỰT PHƯỚC

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

11/08/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY HOÀNG TuẤN NGUYÊN

Model

PJD6683WS

Số seri

Ngày

04/08/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY MEGABUY

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

11/08/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THÀNH LỢI

Model

PJD6544W

Số seri

Ngày

21/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CT Y Á ĐÔNG

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

21/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐiỆN MÁY VENUS

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

01/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY QUANG MINH

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

07/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY NHỰT PHƯỚC

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

07/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐiỆN TỬ ViỆT HOA

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

07/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY QUAẢNG TIN

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

07/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VIDIA SHOP

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

07/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VINA VIEW

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

17/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY MÊ TA

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

17/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

DH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

24/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VNPC

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

24/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY QUANG MINH

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

01/07/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

cty LOGIC BUY

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

17/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY MEGA BUY

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

17/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

17/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY DuỨC PHÁP

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SK

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SK

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

12/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VIDASHOP

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

12/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY DUY HẰNG

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

09/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VNPC

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

09/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY QuỐC THẮNG

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

09/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TiẾP THỊ BÁN LẺ SK

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

02/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Xuất cho Mr Lộc

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

05/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VIDIA SHOP

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

05/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

NGỌC ANH

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

05/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VINAVIEW

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

05/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TNHH TIN HỌC Á CHÂU

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

09/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

KHÁCH LẺ(ANH HẢI?)

Model

PJD7820V

Số seri

Ngày

26/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CT CP SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

30/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VNPC

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

30/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐiỆN TỬ ViỆT HOA

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

02/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VIDIASHOP

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

02/06/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY LIÊN KẾT QuỐC TẾ

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TNHH CARAMEN MỸ TÂM

Model

PJD5134V

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY CAMPRO

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

19/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THÁC MƠ

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

19/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VNPC

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

24/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐỘ NÉT CAO

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VNPC

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY VINAVIEW

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THÁC MƠ

Model

PJD6544W

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY THÁC MƠ

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY CƠN BÃO SỐ

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

12/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐỘ NÉT CAO

Model

PJD7820V

Số seri

Ngày

06/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ĐỘ NÉT CAO

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

06/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

08/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY SK

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

08/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY TIN HỌC LONG BÌNH

Model

PJD6544W

Số seri

Ngày

08/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

cty SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU.

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

08/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

KHÁCH LẺ

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

10/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY CP SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

28/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CÔNG TY VNPC

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

29/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

29/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY HẢI MINH

Model

PJD6235

Số seri

Ngày

02/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY QUANG MINH

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

03/05/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Megabuy TPHCM

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

19/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Campro

Model

KINH3D

Số seri

Ngày

10/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Nhà hàng Khói Thơm

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

10/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Worldlink

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

10/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty VT Á Châu

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

14/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Viễn thông Á Châu

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

14/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Nhất Thiên Long

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

01/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

cty SIÊU THỊ ViỄN THÔNG Á CHÂU.

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

05/04/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Khang Gia Thịnh

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

24/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Bigbuy

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Máy chiếu SK

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Hải Minh

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Khách lẻ

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Hải Minh

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Quang Minh

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Độ Nét Cao

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty VNPC

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

27/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty CP VT Á Châu

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

12/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Vinacomm

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

18/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Cơn Bão số

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

20/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Ngôi Sao Sài Gòn

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

20/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty TNHH FYI Á Châu

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

20/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty VNPC

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

20/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty TNHH FYI Á Châu

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

22/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Cơn Bão Số

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

04/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty CP VT Á Châu

Model

PJD6345

Số seri

Ngày

05/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty CP VT Á Châu

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

05/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Vi tính Minh Anh

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

05/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty CP VT Á Châu

Model

PJD6544

Số seri

Ngày

07/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Việt Hoa

Model

PJD5134

Số seri

Ngày

08/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Máy chiếu SK

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

08/03/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Megabuy TPHCM

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

20/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty CP VT Á Châu

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

20/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty TNHH CN F5

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

24/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Mr Cường

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

07/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty CP VT Á Châu

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

08/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty TNHH XNK Hải Minh

Model

PJD7820HD

Số seri

Ngày

10/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty Kỹ thuật Nhất Việt

Model

PJD5132

Số seri

Ngày

10/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty TNHH TBVP Thanh Hà

Model

PJD6245

Số seri

Ngày

14/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

Công ty TNHH TMDV Độ Nét Cao

Model

PJD6543W

Số seri

Ngày

15/02/2014

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Bảo hành 12 tháng hoặc 1000h chiếu sáng cho bóng đèn (Tùy điều kiện nào tới trước)

Khách hàng

CTY GiẢI PHÁP HOÀNG KIM

Model

DX563ST

Số seri

Ngày

20/11/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY CP IN3D

Model

H1186

Số seri

Ngày

9/9/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY KHANG THỊNH

Model

PJD5154

Số seri

Ngày

1/9/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

VIDIA SHOP

Model

GLOVIEW FP3

Số seri

Ngày

9/6/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 01 NĂM

Khách hàng

CTY TNHH TMDV KT CÔNG NGHỆ NHẤT VIỆT

Model

PJD5555W

Số seri

Ngày

13/6/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CHU VĂN NHẤT

Model

MCC UMOI NE-6000

Số seri

Ngày

9/5/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

1

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 01tháng bàn phím cho MCC

Khách hàng

ANH DUY

Model

MCC TR-6B

Số seri

Ngày

14/4/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

3

Hạn bảo hành

Ghi chú

BH 01 tháng cảm biến nhận thẻ

Khách hàng

CTY HẢI LINH

Model

PJD6252L

Số seri

Ngày

8/3/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO VIỆT

Model

PJD5250

Số seri

Ngày

9/3/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

24

Hạn bảo hành

Ghi chú

Khách hàng

CTY CƠN BÃO SỐ

Model

Remote máy H1185

Số seri

Ngày

18/2/2017

Thời gian bảo hành (tháng)

3

Hạn bảo hành

Ghi chú

3 THÁNG

Khách hàng

CTY 123 CORP

Model

CHÂN ĐẾ

Số seri

Ngày

22/1/2019

Thời gian bảo hành (tháng)

12

Hạn bảo hành

Ghi chú

1900 7296