• Logo
  • LOGICBUY E-COMMERCE CO., LTD
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    0975.580.386 - 0902 227 515

Máy chiếu Laser ViewSonic LS830

Máy chiếu này, với độ phân giải tuyệt vời 1080p và màu sắc chính xác Rec. 709, cung cấp tuyệt vời tương tự như của một rạp chiếu phim. các LS830, trong đó sử dụng các công nghệ mới nhất của ánh sáng laser, hầu như kinh nghiệm bảo trì, cho phép bạn tận hưởng hàng giờ phim hoặc phiên mở rộng trò chơi.

Giá: 230,000,000 VNĐ

 Máy chiếu Laser ViewSonic LS830, trong đó cung cấp độ chính xác màu sắc tuyệt vời và hình ảnh sắc nét ấn tượng, là chiếu lý tưởng siêu ngắn cho nhà hát tầm cao. Với một tỷ lệ 0,23 loạt siêu ngắn, máy chiếu này có thể được đặt trên cơ sở của nó cho giải trí gia đình, chỉ cần inch cách xa tường hoặc màn hình và dự án nhập vai một hình ảnh của 100 ". Máy chiếu này, với độ phân giải tuyệt vời 1080p và màu sắc chính xác Rec. 709, cung cấp tuyệt vời tương tự như của một rạp chiếu phim. các LS830, trong đó sử dụng các công nghệ mới nhất của ánh sáng laser, hầu như kinh nghiệm bảo trì, cho phép bạn tận hưởng hàng giờ phim hoặc phiên mở rộng trò chơi. Các LS830 cũng có một ngăn chứa ẩn mà PortAll® thêm phụ kiện như một thiết bị truyền dẫn không dây hoặc PC Stick. các LS830, công nghệ điều khiển SuperColor ™ cho hình ảnh thực tế và công nghệ SonicExpert® cho một âm thanh cực kỳ rõ ràng nó cung cấp một hiệu suất nghe nhìn nhập vai với bất kỳ rạp hát gia đình.
Display:
Th row Distan ce: 1 .21 – 2.62 ft. / 0.37 – 0.8 m
Th row Ratio: 0.23
Type: Laser DLP
Len s: Digital optical focu s
Keyston e: Vertical (± 30º) / H orizon tal (± 30º)
Lig h t Sou rce (watt): 390
Lig h t Sou rce Life, N orm al (h ou rs): 1 5 000
Lig h t Sou rce Life, Dyn am ic EcoMod e (h ou rs): 20000
Brig h tn ess (AN SI Lu m en s): 4,5 00
Col or Depth : 30 bits, 1 .07B Col or (1 0+1 0+1 0)
Resol u tion : 1 920 x 1 080
Dyn am ic Con trast Ratio: 1 00,000:1
Aspect Ratio: 1 6:9
Resolution Type: 1 080p
Display Size (in .): 70 – 1 5 0 in . / 1 .78 – 3.81 m
(d iag on al )
Video Signal:
Frequency Horizon tal : 1 5 –1 00KH z
Frequency Vertical : 24–1 20H z
Compatibility:
PC Resol u tion (m ax): U p to 1 920x1 080
Mac® Resol u tion (m ax): U p to 1 920x1 080 (m ay requ ire MAC
ad apter)
Connector:
U SB 2.0 Type A(1 ), U SB Type A (5 V 2A) (1 ), U SB M icro B (5 V 2A) (1 ), M in i U SB
Type B(1 ), Au d io Ou pu t (M in i Jack)(1 ), Eth ern et LAN (RJ45 )(1 ), 3.5 m m
Au d io I n (1 ), Con trol (RS232)(1 ), H DMI 1 .4(1 ), H DMI MH L(1 ), VGA Ou t(1 ),
Com posite RCA Vid eo I n (1 ), Com pon en t RCA(3), S­Vid eo I n (1 ), 3D VESA(1 )
Audio:
Au d io Description :
Du al sil k tweeters + fu l l ­ran g e
d rivers, ported ch am bers, Waves
MaxxAu d io(r) DSP
Power:
Vol tag e: AC 1 00­240V (u n iversal ), 5 0­60H z
Con su m ption (m ax): 45 0W
Stan d ­by: <0.5 W
Operating Conditions:
Tem peratu re: 32­1 04º F (0–40º C)
H u m id ity (n on ­con d en sin g ): 0­90%
Weight (imperial):
N et (l bs): 22.05
Gross (l bs): 33.07
Weight (metric):
N et (kg ): 1 0
Gross (kg ): 1 5
Dimensions (metric) (WxHxD):
Packagin g (m m ): 5 5 0 x 5 70 x 31 0
Physical (m m ): 5 08 x 392 x 1 65
Dimensions (imperial) (WxHxD):
Packagin g (in .): 21 .65 x 22.44 x 1 2.2
Physical (in .): 20.0 x 1 5 .4 x 6.5

 

Sản phẩm tương tự

Máy chiếu Vivitek BS564 Máy chiếu Vivitek BS564

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek BX565 Máy chiếu Vivitek BX565

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek BW566 Máy chiếu Vivitek BW566

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek HK2488 Máy chiếu Vivitek HK2488

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek HK2299 Máy chiếu Vivitek HK2299

Giá: 110,000,000 VNĐ

Máy chiếu Vivitek HK2288 Máy chiếu Vivitek HK2288

Giá: 88,000,000 VNĐ

Màn chiếu ViewSonic BCP 100 Màn chiếu ViewSonic BCP 100"

Giá: 90,000,000 VNĐ

Máy chiếu Laser ViewSonic LS820 Máy chiếu Laser ViewSonic LS820

Giá: 200,000,000 VNĐ

Máy chiếu ViewSonic PRO8530HDL Máy chiếu ViewSonic PRO8530HDL

Giá: 130,000,000 VNĐ

Máy chiếu ViewSonic PJD5156 Máy chiếu ViewSonic PJD5156

Giá: 25,000,000 VNĐ

Vivitek Qumi Q8 Vivitek Qumi Q8

Giá: 31,000,000 VNĐ