• Logo
  • LOGICBUY E-COMMERCE CO., LTD
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    0975.580.386 - 0918 210 935
Được thành lập vào năm 2013 dưới sự hợp tác chiến lược của DAI PHAT CORP và tập đoàn Ziff Davis Hoa Kỳ (Tập đoàn sở hữu hệ thống Online LogicBUY tại Hoa Kỳ) , Sau hơn 3 năm hoạt động, LogicBUY đã trở thành một trong những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ chủ yếu cho lĩnh vực thiết bị kiểm soát cửa ra vào, chấm công, quản lý nhân sự và thiết bị ngân hàng siêu thị…với trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh tại Tp HCM và Đà Nẵng, tổng số 50 cán bộ nhân viên trên toàn quốc.
Máy chiếu Vivitek D851 Máy chiếu Vivitek D851

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D511 Máy chiếu Vivitek D511

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D516 Máy chiếu Vivitek D516

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D510 Máy chiếu Vivitek D510

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D517 Máy chiếu Vivitek D517

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek DX864 Máy chiếu Vivitek DX864

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D968U Máy chiếu Vivitek D968U

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek DU6871 Máy chiếu Vivitek DU6871

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek DX6831 Máy chiếu Vivitek DX6831

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek DW6851 Máy chiếu Vivitek DW6851

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek DX6535 Máy chiếu Vivitek DX6535

Giá: Liên hệ

Máy chiếu vivitek DU6675 Máy chiếu vivitek DU6675

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D967 Máy chiếu Vivitek D967

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D7180HD Máy chiếu Vivitek D7180HD

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek DW882ST Máy chiếu Vivitek DW882ST

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D871ST Máy chiếu Vivitek D871ST

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D803W Máy chiếu Vivitek D803W

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vititek D795WT Máy chiếu Vititek D795WT

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D859 Máy chiếu Vivitek D859

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D912HD Máy chiếu Vivitek D912HD

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D910HD Máy chiếu Vivitek D910HD

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D863 Máy chiếu Vivitek D863

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D751ST Máy chiếu Vivitek D751ST

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D837 Máy chiếu Vivitek D837

Giá: Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D857WT Máy chiếu Vivitek D857WT

Giá: Liên hệ